Begeleiding

Specialisten in trauma-sensitieve ondersteuning

Schokkende gebeurtenissen zoals een verkeersongeluk, gepest worden, migratie, huiselijk geweld, seksueel misbruik en oorlog kunnen een grote impact hebben op kinderen, jongeren en volwassenen die als slachtoffer of getuige hierbij betrokken zijn. Dan kunnen problemen ontstaan als buikpijn, slechte concentratie, nachtmerries, teruggetrokken gedrag, woede-uitbarstingen of depressieve gevoelens.

Getraumatiseerde mensen dragen dan een ‘onzichtbare koffer’ mee, gevuld met negatieve opvattingen: over zichzelf, de mensen en de wereld in het algemeen. Zij zien vaak geen verband tussen hun gedragsproblemen en hun traumatische ervaringen. Hierdoor ontstaat een verstoorde ontwikkeling. Dit heeft invloed op het gedrag en ook op het aanleren van vaardigheden.

Kenmerken van trauma sensitieve begeleiding

Trauma-sensitieve begeleiding - door SKJ-geregistreerde coaches - biedt getraumatiseerde mensen begrip, uitleg en handvatten, zodat ze weer grip krijgen op hun leven. De begeleiding is voor jong en oud, cultuur-sensitief en richt zich ook op het netwerk: familie, school, therapeuten en vrijwilligers.

De coach heeft inzichten in psychotraumatologie en neurobiologie: wat er in de hersenen gebeurt bij traumatische ervaringen. De coach kijkt naar het gedrag van de cliënt en probeert triggers te herkennen. Is er bijvoorbeeld sprake van voortdurende alertheid, schrikt de jongere/het kind bij het minst, is het snel erg woedend of angstig bij bepaalde triggers of verstijft de cliënt bij bepaalde triggers of staart het voor zich uit.

Met de cliënt gaat de coach kijken hoe we deze spanningsmomenten kunnen herkennen en proberen deze momenten te ‘beschrijven’. Door middel van co-regulatie spiegelen we de emoties en bieden alternatieven aan om tot rust te komen, in plaats van de cliënt bij een trigger in zijn automatische stress-reacties te laten schieten. Met de cliënt gaan we zo ontdekken op welke manier het weer binnen de ‘window of tolerance’ kan komen.

Daarnaast kijkt de coach naar de overtuigingen en verwachtingen die cliënt door ervaringen heeft opgedaan: het ‘onzichtbare koffertje’. Hierop is het gedrag van de cliënt gebaseerd.

De ondersteuning vindt niet alleen thuis, maar eventueel ook op school of werk plaats. Er is intensieve terugkoppeling met familie /opvoeders én eventueel de leerkracht. Het gezin / steunsysteem wordt, zover aanwezig, intensief betrokken bij de begeleiding (contextuele benadering). We delen onze kennis met ouders / verzorgers zodat ze leren herkennen welk (overlevings)gedrag de cliënt zichzelf heeft aangeleerd. Men zal daarmee het lastige gedrag beter begrijpen en kan daardoor passend reageren, o.a. door nieuwe manieren voor te doen aan de cliënt om tot rust te komen (co-regulatie).

We maken gebruik van creatieve, non-verbale activiteiten, die niet alleen trauma therapeutisch waardevol zijn, maar ook taal- en cultuurbarrières eenvoudiger slechten.

De coach wordt tijdens het hele traject ondersteund middels supervisie door internationaal werkend trauma-specialist Anne van den Ouwelant. Zij kan ook, indien gewenst, de ouders trainen door middel van psycho-educatie.

Zie voor meer informatie onze website Trauma Company

Ons maatwerk gaat breder dan het sociale domein. Zo maken wij, indien nodig, koppelingen naar passend onderwijs of sociale participatie.

" specialisten in opleiden & trauma-sensitieve ondersteuning "

ContactJongeren Company

Dwarsgraafweg 3, Kootwijkerbroek
06 - 14 720 410
info@jongeren-company.nl

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Copyright ©2021 - Jongeren-company.nl