Vertrouw op je eigen kracht

Begeleiding

Training

Geaccrediteerde opleidingen, trainingen en masterclasses

We geven diverse training voor professionals. Jongeren Company is als HKZ gecertificeerde organisatie opgenomen in het Register Kort Beroepsonderwijs en verzorgt landelijk speciale beroepstrainingen gericht op trauma-sensitief werken voor hulpverleners (geaccrediteerd door SKJ, het Register Vaktherapie en de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie). Dit doen we in samenwerking met Trauma Company.

Deze opleidingen verzorgen we voor professionals zoals gespreksvoerders, schuldhulpverleners, medewerkers van COA, Veteranen Instituut, Defensie, Brandweer, Politie, BSO-personeel, CJG medisch personeel (POH-GGZ), onderwijzend personeel, inburgeringstraject-aanbieders etc.

Advies en supervisie aan organisaties, scholen, professionals en vrijwilligers

Voor professionals die met getraumatiseerde mensen werken is het vaak moeilijk hun eigen voorkeuren en gedragingen niet door te laten werken in hun contacten met de doelgroep. Supervisie van drs Anne van den Ouwelant leert hen daar zicht op te krijgen en adequaat te handelen. Wij bieden supervisie flexibel en op maat aan. Dat kan dus op momenten wanneer u dat uitkomt, in een groep of individueel.

Trauma sensitieve begeleiding.

Daarnaast begeleiden we getraumatiseerde mensen. Door onze expertise worden we vaak gevraagd om ondersteuning te geven aan (jonge) mensen met een verleden van onveiligheid, geweld of misbruik. Zo begeleiden we vaak mensen met een adoptie- pleegzorg-, veteranen- en vluchtelingenachtergrond. Vaak heeft onze doelgroep, naar aanleiding van het traumatisch verleden, gedragsproblemen ontwikkeld. Zoals externaliserend gedrag (agressie, antisociaal gedrag) en internaliserend gedrag (angst en/of depressiviteit), psychische stoornissen (zoals PTSS), poging tot suïcide, automutilatie, eetstoornissen etc..

De coaches van Jongeren Company (SKJ) zijn trauma sensitief opgeleid en worden daarbij ondersteund door internationaal werkend trauma expert drs. Anne van den Ouwelant. Zie voor meer informatie Trauma Company.

Tijdens onze maatwerk trajecten, passen we diverse begeleidingsstijlen toe. We coachen met behulp van gesprekken, maar maken ook vaak combinaties met vaktherapeuten (beeldend, drama, muziek, kunstzinnig) en trainingen. Onze mensen combineren moeiteloos online hulp met telefonische en face-to-face contacten.

Expertise op het gebied van Eritrese en Arabische cultuur en -taal

Het traumatische migratieverhaal van mensen met een vluchtelingenachtergrond, in combinatie met de verschillen in taal en cultuur, maken het vaak ingewikkeld om de juiste ondersteuning te geven.

Jongeren Company beschikt over een Arabiste/taalkundige (Arabisch, Aramees) en een specialist in de Eritrese taal & cultuur.

Begeleide Omgangs Regeling

In samenwerking met Samenzijn Company bieden we professionele ondersteuning om de Begeleide Omgangs Regeling vorm te geven. Vanuit een veilige en vriendelijke omgeving biedt Samenzijn Company de mogelijkheid voor kinderen tot begeleid contact met de ouder(s). Daarnaast is de ondersteuning bedoeld om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot zelfstandige omgang. Samenzijn Company biedt een BOR traject aan in drie varianten; BOR toezicht en BOR begeleiding en BOR locatie.

Thema Specialisme op diverse basisscholen

Ingrijpende (jeugd)ervaringen hebben grote gevolgen zoals een verminderde concentratie op school en bij spel en mogelijk zelfs schooluitval. Daarnaast ontstaan er gedragsproblemen, zoals externaliserend gedrag (agressie, antisociaal gedrag) en internaliserend gedrag (angst en/of depressiviteit), tot zelfs een verandering in de neurobiologische hersenontwikkeling.

Jongeren Company levert Thema Specialisme op diverse basisscholen van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Daarmee versterken we leerkrachten in het geven van trauma-sensitieve ondersteuning. Dichtbij de leerkracht, in en om school. Met behulp van een coach die direct aan de slag gaat met de leerling en indien noodzakelijk een hulptraject kan opstarten richting Jeugd consulenten, Centrum Jeugd en Gezin of sociale teams. Daarmee wordt voorkomen dat leerlingen lang moeten wachten op hulp en blijft de leerkracht nauw betrokken bij het traject. Een snelle interventie kan leiden tot een situatie waarbij geen zware externe hulp meer hoeft te worden ingezet.

Actief in

Jongeren Company verzorgt landelijk beroepsopleidingen en biedt individuele begeleidingstrajecten aan in de regio Arnhem, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk.

Jongeren Company (HKZ gecertificeerd) is partner van Kinder Company, Trauma Company & Samenzijn Company

" specialisten in opleiden & trauma-sensitieve ondersteuning "

ContactJongeren Company

Dwarsgraafweg 3, Kootwijkerbroek
06 - 14 720 410
info@jongeren-company.nl

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Copyright ©2021 - Jongeren-company.nl