Vertrouw op je eigen kracht

Begeleiding

Training

Specialisten in trauma-sensitieve begeleiding

-> Trauma-sensitieve BEGELEIDING en ondersteuning van getraumatiseerde kinderen, jongeren, volwassenen, hun families en verzorgers

Ingrijpende jeugdervaringen hebben grote gevolgen zoals een verminderde concentratie op school en bij spel en mogelijk zelfs schooluitval. Daarnaast ontstaan er gedragsproblemen, zoals externaliserend gedrag (agressie, antisociaal gedrag) en internaliserend gedrag (angst en/of depressiviteit), psychische stoornissen (zoals PTSS), poging tot suïcide, tot een verandering in de neurobiologische hersenontwikkeling.

Bron: TNO onderzoek: ‘ik heb al veel meegemaakt'

De coaches van Jongeren Company (SKJ) zijn trauma sensitief opgeleid en worden daarbij ondersteund door internationaal werkend trauma expert drs. Anne van den Ouwelant. Zie voor meer informatie Trauma Company.

Tijdens onze maatwerk trajecten, passen we diverse begeleidingsstijlen toe. We coachen met behulp van gesprekken, maar maken ook vaak combinaties met beeldende begeleiding, sport en trainingen. Onze mensen combineren moeiteloos online hulp met telefonische en face-to-face contacten.

-> Geaccrediteerde OPLEIDING, training en masterclasses voor leerkrachten, ambtenaren, behandelaren en andere professionals en vrijwilligers, die met getraumatiseerde doelgroepen werken

We geven diverse training voor professionals. (SKJ-, Register Vaktherapie- en NVKToag geaccrediteerd).

Jongeren Company is als instelling opgenomen in het Register Kort Beroepsonderwijs en verzorgt landelijk speciale beroepstrainingen (SKJ) gericht op trauma-sensitief werken voor hulpverleners in samenwerking met Trauma Company.

-> ADVIES en supervisie aan organisaties, scholen, professionals en vrijwilligers

Voor professionals die met getraumatiseerde mensen werken is het vaak moeilijk hun eigen voorkeuren, gedragingen en strevingen niet door te laten werken in hun contacten met de doelgroep. Supervisie van drs Anne van den Ouwelant leert hen daar zicht op te krijgen en adequaat te handelen. Wij bieden supervisie flexibel en op maat aan. Dat kan dus op momenten wanneer u dat uitkomt, in een groep of individueel.

Jongeren Company (HKZ gecertificeerd) is partner van Kinder Company & Trauma Company

-> EXPERTISE op het gebied van de Arabische cultuur en - taal

Het traumatische migratieverhaal van mensen met een vluchtelingenachtergrond, in combinatie met de verschillen in taal en cultuur, maken het vaak ingewikkeld om de juiste ondersteuning te geven.

Jongeren Company beschikt over een Arabiste/taalkundige (Arabisch, Aramees).

" maakt gebruik van jouw kracht "

ContactJongeren Company

Dwarsgraafweg 3, Kootwijkerbroek
06 - 14 720 410
info@jongeren-company.nl

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Copyright ©2020 - Jongeren-company.nl