Vertrouw op je eigen kracht

Begeleiding

Training

Als je even hulp kunt gebruiken

Meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Meedoen als het gaat om school of werk, maar ook om het hebben van sociale contacten. Iedereen wil graag deelnemen en bijdragen leveren aan de maatschappij. Jongeren Company ondersteunt daarom jongeren en (jong)volwassenen, met behulp van vernieuwende methodieken, bij het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van het sociale netwerk.

Het begint altijd met de centrale vraag: ‘wat is er nodig zodat…’

Samen met de jongere gaan we informatie verzamelen om een antwoord te geven op die centrale vraag. We kijken wie het ook belangrijk vindt dat het goed gaat met de situatie. Die mensen willen vaak best meehelpen…. als ze ook mee mogen denken. Als de jongere zich veilig genoeg voelt om aan de slag te gaan, betrekken wij deze mensen zoveel mogelijk bij het maken van plannen. Op basis van zo’n gezamenlijk plan gaan we aan de slag en leggen de regie vooral bij de jongere.

Tijdens onze maatwerk trajecten, passen we diverse begeleidingsstijlen toe. We coachen met behulp van gesprekken, maar maken ook vaak combinaties met beeldende begeleiding, sport en trainingen.Onze mensen combineren moeiteloos online hulp met telefonische en face-to-face contacten. De wijze van ondersteuning wordt altijd afgestemd met de jongere.

Traumasensitief begeleiden: specifieke kennis als het gaat om kinderen en jongeren met oorlogs- en vluchtelingenervaringen.

De begeleiding van vluchtelingenkinderen en –jongeren stelt hulpverleners vaak voor heel wat vragen. Het traumatische migratieverhaal en de verschillen in cultuur en taal, leiden bij hulpverleners tot de ervaring op de grenzen van reguliere methodieken te botsen. Een adequate begeleiding van jonge vluchtelingen omvat meer dan het hanteren van regulier diagnostische en therapeutische technieken. Het behelst een begrip van de betekenis van probleemgedrag, de cultuurspecifieke relatie tussen individu en gemeenschap, de rol van religie en coping mechanismen die passen bij de culturele achtergrond. Deze thema’s lopen als een rode draad door het ondersteuningsproces bij Jongeren Company en partner Kinder Company. Onze professionals worden daarbij ondersteund door een internationaal werkend trauma-expert drs. Anne van den Ouwelant.

Informatie over trauma sensitieve begeleiding van leerlingen.

Informatie over Training psycho-traumatologie voor o.a. docenten van Taal-, opvang- en ISK klassen.

De begeleiding wordt ook gegeven vanuit de Jeugdwet (18-) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (18+) via stichting Breder in de regio Food Valley.

Jongeren Company is partner van Kinder Company & Trauma Company en stichting Breder.

" maakt gebruik van jouw kracht "

ContactJongeren Company

Dwarsgraafweg 3, Kootwijkerbroek
06 - 14 720 410
info@jongeren-company.nl

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Copyright ©2018 - Jongeren-company.nl